Eseménynaptár

DUE-tagság
és Sajtóigazolvány

Ne dőlj be!

ne-dolj-be

DUE Almanach

Due Tallózó

Due rádió

Médiatár

Médiatár

DUE Média Archívum

DUE Média Archívum

Due Médiaügynökség

Mi a prostitúció?

A hétköznapokban mindazokat a nőket tekintjük prostituáltnak, akik erkölcstelen célokra több férfinak átengedik magukat pénz fejében. A pontos definíció azoban ennél árnyaltabb, mentes a szubjektív ítéletektől.
2019. július, DUE Online

Prostituált az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújt, függetlenül az ellenszolgáltatás nyújtásának időpontjától, illetve attól, hogy az ellenszolgáltatás a szexuális szolgáltatás igénybe vevőjétől vagy – a szolgáltatásra tekintettel – más személytől származik.

Valójában prostituált nem csak nő lehet, hanem férfi is. A tévhitek és a közmegítélése ellenére a prostitúció legális is és szakma is.

Bárki lehet ebben a foglalkozásban magánvállalkozó egy orvosi igazolással. Ez is a többivel egyenjogú szakmának tekintendő, és az adózás ennek űzése után is kötelező. Szabályosan az adóköteles tevékenység megjelölésével, az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló rendelet alapján történik, az m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás megnevezésű szakmakód alá tartozik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magyarország Alaptörvénye XII. cikk (1) bekezdése szerint: „Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.”

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi. CXVII. törvény 1. § (3) bekezdése szerint: „A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő szabályt, az adóból kedvezményt a kivételes célok érdekében – e törvény alapelveinek figyelembevételével – csak törvény állapíthat meg. Az adó alapja az adóköteles bevételből megállapított, e törvény rendelkezései szerinti levonásokkal csökkentett jövedelem és az adóalap-növelő tételek összege.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A szexuális szolgáltatás tehát legálisan, vállalkozási formában végezhető tevékenység.

A szexuális szolgáltatás: a prostituált olyan, a szolgáltatást igénybe vevővel való testi érintkezést is igénylő tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybe vevő szexuális vágyának felkeltésére, illetve annak kielégítésére irányul.

Az ilyen jellegű szolgálatásokat igyekszik a törvényhozás a magánlakásokba szorítani, de mivel belátták, a prostitúció jelenségét nem lehet teljesen kizárni az utcákról, így az önkormányzatok a közterületeken védett övezeteket, és türelmi zónákat hoztak létre. Az utóbbi az a terület, ahol engedélyezett a szexuális jellegű szolgálatatás nyújtása.

A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek visszaszorítása érdekében megalkotott törvény hozta létre a türelmi zóna, illetve a védett övezet fogalmát. A törvényalkotó a prostitúció folytatását és a prostitúció felajánlását a védett övezeten kívül engedélyezi, ebből adódóan a védett övezetben tilos a prostitúció folytatása és felajánlása is.

Védett övezetek a közterület meghatározott részei és az ezeken a védett közterületeken működő nyilvános helyek.

A kijelölt területeken kívül azonban szakma ide vagy oda, törvénybe ütköző mindez. Ugyancsak törvénybe ütközik a fiatalkorúak „futtatása”, amely viszont mindenütt bűncselekmény, magánlakásban, utcán, és türelmi zónában egyaránt.

De ugyanígy bűncselekmény a kiskorú bármilyen szexuális kizsákmányolása, akkor is, ha csak egy felnőtt teszi – akár párkapcsolatnak álcázva, ezzel hitegetve, félrevezetve a kiskorút ­– és nem kínálja fel másoknak is az áldozatot. A szexuális kizsákmányolás egyébként felnőttek, nagykorúak esetében is bűncselekmény, ha az az akaratuk ellenére, kényszerítéssel történik.

Jó, ha tudod, hogy nem csak maga a „futtatás” számít jogsértőnek. Mindazok is büntethetők, akik mást ilyen, törvénybe ütköző tevékenységre rávesznek, vagy a tevékenységet segítik, vagy anyagi előnyre tesznek szert belőle, vagy ha kényszerítenek valakit. De még az is, aki a legálisan igénybe vett szolgáltatás (magánlakás, felnőtt szolgáltató) kereteit erőszakosan túllépi, azaz olyat kényszerít a prostituáltra, amibe az nem egyezik bele.

A szexuális kizsákmányolás nem csak a prostitúcióra való kényszerítés. Minden cselekedet annak számít, amely valakinek szexuális örömet szerez, de a másik fél nem egyetértően vesz benne részt, hanem erre erőszakkal, fenyegetéssel kényszerítve van és/vagy a megszerzett bevételt elveszik tőle (kizsákmányolás). Így ide tartozik a nemi erőszak számos formája. De nem kell nemi erőszaknak történnie, ha erőszak történik, amely az elkövetőnek szexuális örömet szerez (például, ha megveri az áldozatot, de nem erőszakolja meg) az is ebbe a körbe sorolandó, vagy ha valakit arra kényszerítenek, hogy végignézze mindezt.

 

2019. július 11.

 

A cikkben foglalt nézetek a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának, továbbá sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé azokért, illetve az abban foglaltakért.

A cikk a BBA-5.1.6/2-2017-00003 számú projekt keretében készült.

 

 

Due Médiahálózat- a diákújságíró egyesület. Közösség. Tehetség. Barátság