Eseménynaptár

DUE-tagság
és Sajtóigazolvány

Ne dőlj be!

ne-dolj-be

DUE Almanach

Due Tallózó

Due rádió

Médiatár

Médiatár

DUE Média Archívum

DUE Média Archívum

Due Médiaügynökség

Az új lap indítását be kell jelenteni

Ha új lapot indítunk (és úgy tervezzük, hogy rendszeresen meg fogjuk jelentetni), azt a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint be kell jelenteni.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) 46. §-a alapján a sajtótermék nyilvántartásba vételét annak jövőbeni kiadója kezdeményezheti. Ha a sajtótermék alapítója és kiadója eltérő személy vagy vállalkozás, viszonyukat, a sajtótermékkel kapcsolatos feladataikat és jogaikat megállapodásban rendezik.

A sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló bejelentésben meg kell jelölni:

- a kiadó adatait: nevét, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét), képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségét (telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét), cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát,

- a bejelentett sajtótermék címét és a nemzeti könyvtár (Országos Széchényi Könyvtár) által kiadott nemzetközi azonosítószámát (ISSN szám), vagy az arról szóló igazolását, hogy azonosító számot nem kell kapnia,

- az alapító adatait (vagy az arra történő utalást, hogy az alapító és a kiadó azonos személy: nevét, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét), képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségét (telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét), cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát.

A bejelentést a Hivatal által közzétett formanyomtatványon kell megtenni. Ajánlatos a bejelentés előtt alaposan átnézni a Hivatal honlapját, hogy minden szükséges dokumentumot csatoljunk és a szükséges információkat megadjuk a lapról.

(forrás: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja)

Due Médiahálózat- a diákújságíró egyesület. Közösség. Tehetség. Barátság